Oslavujeme rok odkedy nápad spájať zubných lekárov so skutočným záujmom o  obor a ambíciou v ňom napredovať padol na úrodnú pôdu. Za týmto nápadom a jeho realizáciou stojí dvojica mladých zubných lekárov, MDDr. Júlia Bondor a MDDr. Maroš Čižmár.

Dental Study Club predstavuje koncept pravidelných stretnutí, ktoré sa konajú počas celého roka. Program stretnutí pozostáva zo spoločného sledovania online anglických seminárov z rôznych oblastí zubného lekárstva a vzdelávania sa v zmysle evidence based dentistry. Vytvára tiež priestor pre kladenie otázok, obohacujúcu diskusiu v priateľskom prostredí, výmenu skúseností, zdieľania tipov, trikov a vlastného “know-how”.

V rámci doterajších stretnutí sme načreli do mnohých oblastí zubného lekárstva, počínajúc konzervačným zubným lekárstvom, dentoalveolárnou chirurgiou, endodonciou, až po protetiku.

Na prvom stretnutí sme sa venovali jednému z najčastejšie vyskytujúcich sa, ale zároveň jednému z najproblematickejších zákrokov v bežnom konzervačnom zubnom lekárstve: zhotoveniu distálnych kompozitných výplní II. Triedy podľa Blacka. Diskutovali sme o tom čo je pri týchto výplniach dôležité pri preparácii, o výbere materiálu či matricového systému a ktoré systémy používať v konkrétnych situáciach. Rozobrali sme si postup ako zhotoviť správny bod kontaktu a tiež deep margin elevation.

Pri ďalších stretnutiach Dental Study Club, tentokrát na chirugickú tému, sme riešili to, ako podať anestézu tak, aby nebolela, aké typy anestézie máme k dispozícii a ako atraumaticky extrahovať zub. Mapovali sme súčasné trendy v ošetrení suchého lôžka, najčastejšej postextrakčnej komplikácie. Venovali sme sa tiež rôznym extrakčným technikám, chirurgickému inštrumentáriu – klieštom a luxátorom a ďalším zaujímavostiam z dennodennej bežnej chirurgie.

Predmetom nasledujúch stretnutí Dental Study Clubu bola endodoncia. V oblasti endodoncie je obzvlášť veľa otázok, rozličných názorov a nejasností, ktoré možno riešiť: správne vytvorenie prístupovej kavity, získanie vstupu do koreňových kanálikov, typy mechanického opracovania a obturácie, výplachové protokoly, indikácie dočasných vložiek a mnohé ďalšie. Preto nám na obsiahnutie tohto množstva tém opäť nestačilo iba jedno stretnutie. Venovali sme sa princípom cleaningu a shapingu, významu ručných nástrojov v ére endo-motorov, prečo a ako si predohýbať nástroje, vysvetlili sme si rozdiel medzi rotačným a reciprokačným opracovaním kanálikov, ale aj komplikáciam, ktoré môžu pri tomto náročnom zub zachraňujúcom zákroku, ktorým endodoncia je, vzniknúť. Rozprávali sme sa tiež o ultrazvukových koncovkách, o zahrievaní NaOCl, a napríklad aj o tom, ako dosiahnuť tug back.

V priamej náväznosti na endodonciu sme sa na ďalších stretnutiach venovali postendodontickému ošetreniu. Pri sledovaní webináru Dr. Gianluca Plotiniho sme si rozobrali indikácie rôznych riešení na konkrétnych klinických prípadoch, prečo je také dôležité mať správnu ferulu keď riešime postendodontickú dostavbu resp. protetiku a aké majú byť jej rozmery. Ozrejmili sme si aj indikácie používania FRC čapov. Na túto tému je veľa názorov, niekoľko rešpektovaných odborníkov nepoužíva FRC čapy vôbec, niekto ich používa veľmi často – aj preto, že zdaľeka niesú jasné a jednoznačné guidelines, je dobré na túto tému diskutovať a vymieňať si skúsenosti. Do budúcnosti by sme aj na našej stránke chceli uverejňovať odporúčané postupy a prehľadové články na jednotlívé témy, ktoré vyplývaju z prednášok, štúdii, ale aj z naších skúseností a z diskusie s kolegami na dánu tému.

Témou nášho posledného stretnutia pred letnou prestávkou bola protetika. Hodinová ukážka modifikovanej vertikálnej preparácie od Dr. Massimo Mazza aj s komentárom, nakrúcaná pod mikroskopom nás obohatila nielen o postup preparácie na korunku, ale aj o to, ako remodelovať mäkké tkanivá, ako správne vyhovotoviť presnú dočasnú korunku a ako používať teflón pri zhotovení odtlačku aby nás pri odtláčaní resp. pri odovzdaní finálnej práce nič neprekvapilo.

Po letnej prestávke sme sa na prvom stretnutí druhého ročníka Dental Study Clubu venovali sa opäť endodoncii – 3D obturácii koreňových kanálikov. Webinár od prof. Gambariniho nám po úvodnej teoretickej časti o výhodách a nevýhodách rôznych metód plnenia koreňových kanálikov ukázal presný návod ako na 3D obturáciu s teplou gutaperčou krok za krokom.

Na najbližšom stretnutí 15. októbra sa vrátime k protetike. Najprv si zopakujeme základnú preparáciu na korunku vo frontálnom úseku a následne sa naučíme, podľa čoho sa máme rozhodovať pri umiestňovaní okraja korunky.

Aj v tomto roku sa budeme snažiť prinášať zaujímavé témy a kvalitné klinicky orientované webináre od relevantných odborníkov. Radi opať privítame tak staré známe tváre, ktoré nás tešia svojou pravidelnou účasťou na spoločných stretnutiach, ako aj nové tváre zubných lekárov a študentov zubného lekárstva, ktorí obohatia diskusiu alebo si so sebou odnesú nové infomácie a inšpirácie ako sa v zubnom lekárstve posunúť ďalej. Aktuálne informácie o plánovaných stretnutiach možno násť na Facebooku Dental Study Club Bratislava.

Našim cieľom je vytvoriť komunitu zubných lekárov, ktorí sa neustále snažia v svojej každodennej praxi napredovať. Hodnoty ako sú vzájomná podpora, starostlivosť orientovaná na pacienta a pozitívny mindset sú nám blízke a preto je vítaný každý, koho naša myšlienka oslovuje.