Precízne plánovanie a navigácia pri zákrokoch prináša vyššiu efektivitu pri práci a predvídateľnejšie výsledky.

Mnohé chirurgické zákroky si vzhľadom na svoju náročnosť vyžadujú softvérovú analýzu. Biovoxel Vám v tejto oblasti poskytne technologickú podporu, pomôže vypracovať liečebný plán a vyhotoví chirurgickú šablónu . 

Šablóny slúžia na prevedenie vedenia zákroku na tvrdých tkanivách v dopredu danom umiestnení, hĺbke a uhle. Toto sa dá využiť napríklad na presné zavedenie implantátov, alebo na mnohé iné chirurgické procedúry.