Michal Koudelka, zubný technik, W&H Area manager

Repliky zubů od BioVoxel úspěšně používáme při našich kurzech: chirugická endodoncie, socket shield technika. Protože repliky musíme pro tyto kurzy vkládat do modelů částečně ozubených čelistí, velmi nám pomohlo, že jsme mohli ve spolupráci s firmou BioVoxel vyvinout a navrhnout tvar repliky přesně pro nás. Díky tomu vychází hrot kořene i korunková část repliky přesně do míst, kde je potřebujeme a repliky nemusíme před vložením do modelů vůbec upravovat, což bylo nutné u všech předešlých dodavatelů. Navíc je kvalita povrchové úpravy a zpracování zcela srovnatelná, resp. vyšší než u replik jiných dodavatelů jež jsou navíc i finančně nákladnější.